กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร (การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิต)

รายละเอียด :
    ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง โดยท่านผู้บริหาร นายอับดุลอาซิ ดือราแม และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ธกส.จังหวัดยะลา กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อบ้านนิบง บูรณาการร่วมกัน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร (การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิต) นำเกษตรกร ชาวบ้านในพื้นที่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการยกระดับผลผลิตให้มีมูลค่า โดยการนำเศษชิ้นส่วนจากโคเนื้อ มาแปรรูปเป็นอาหาร (แคปวัว) เกิดผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ใหม่ เป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน รายได้ สู่ชุมชนตำบลกาบัง นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ตำบลกาบัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565    อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**