ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน