ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน