ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 เม.ย. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
19 เม.ย. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลกาบัง เชิญตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 มี.ค. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง เชิญตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 มี.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง เตือนภัยผนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณน้าฝนสะสม ในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
24 ก.พ. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ม.ค. 2565
7 แผนการเบิกจ่าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 ธ.ค. 2564
8 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 พ.ย. 2564
9 แผนการเบิกจ่าย ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
10 การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
09 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17