ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 เม.ย. 2565
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
31 มี.ค. 2565
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.พ. 2565
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
31 ม.ค. 2565
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ธ.ค. 2564
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ธ.ค. 2564
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 พ.ย. 2564
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
29 พ.ย. 2564
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ( กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 พ.ย. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ( กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15